เข้าร่วมโครงการกับเราวันนี้!

โครงการ Project Art Wall คือการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมการพัฒนาการ

ศึกษาในประเทศไทยและอาเซียน การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกได้ และเราต้องการให้ครูและนักเรียนทุกคนมีโอกาสแบ่งปันพรสวรรค์กับคนอื่น ๆ

ยูเนสโก้ กรุงเทพ และสมาคมเวิร์ลไดแด็ก ขอเชิญโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมโครงการ Project Art Wall ซึ่งเป็นโครงการแสดงชิ้นงานศิลปะที่จัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับนักเรียน ชิ้นงานทั้งหมดหลายร้อยรายการจะถูกจัดแสดงอยู่บนผนังของงาน เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 คณะผู้จัดงานของเราจะทำงานโดยตรง กับโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจเพื่อให้คำแนะนำในทุกด้านของกระบวนการจัดแสดงชิ้นงานและการเตรียมการ

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาส่งอีเมล์มาได้ที่ artwall@worlddidacasia.com หรือติดต่อคุณลิลลี่ 061-389-0969

Project Art Wall in partnership with

logo Unesco

Project Art Wall

โครงการที่จัดแสดงชิ้นงานศิลปะของนักเรียนในงานเวิร์ลไดแด็
ก เอเซีย 2017

สมาคมเวิร์ลไดแด็กเชื่อว่าศิลปะมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กและมีส่วนในการสนับสนุนความสำเร็จของพวกเค้าในด้านวิชาการ ศิลปะส่งเสริมการนับถือตนเองและให้โอกาสในการแสดงออก ด้วยความสนับสนุนจากยูเนสโก้ กรุงเทพ สมาคมฯ ได้ริเริ่มโครงการ “Project Art Wall” เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนในประเทศไทย และอาเซียนสามารถจัดแสดงงานศิลปะของเด็ก ๆ ได้ที่ผนังนิทรรศการงานเวิร์ลไดแด็ก เอเซีย (Worlddidac Asia 2017) โดยนักเรียนศิลปินจะได้มีโอกาสจัดแสดงงานศิลปะของตัวเองแก่ผู้เข้าชมงาน และได้รับประกาศนียบัตรจากยูเนสโก้ กรุงเทพ

project art wall - art work 1
project art wall - art work 2
project art wall - art work 3

นักเรียนจะได้รับประโยชน์จาก:

 • การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรร
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตามแบบที่ตัวเองถนัด
 • การฝึกความคิดแบบมีกรอบและการวางแผน พัฒนาความคิดริเริ่ม
 • การแสดงออกและการสื่อสาร
 • “ความภูมิใจในตัวเองจากโอกาสที่จะจัดแสดงชิ้นงานต่อผู้เข้าชมงานนานาชาติและได้รับประกาศนียบัตรจากยูเนสโก้ กรุงเทพ”

แนวคิดสำหรับโรงเรียนอนุบาล หรือเด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ปี

โรงเรียนแห่งความสุข

สำหรับน้องๆ แล้ว “โรงเรียนแห่งความสุข” คือโรงเรียนแบบไหน

ลองเข้าไปดูตัวอย่างได้ที่: http://www.unescobkk.org/education/quality-of-education/happyschools/

project art wall - art work 4
project art wall - art work 5

แนวคิดสำหรับโรงเรียนประถม หรือมัธยม หรือเด็กที่อายุตั้งแต่ 8-15 ปี

โลกเปลี่ยนแปลงได้ในมือเรา

ลองเลือกหนึ่งหรือหลากหลายเป้าหมายภาพข้างล่างนี้ เพื่อวาดความฝันของตัวเองในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: UNESCO and Sustainable Development Goals: http://en.unesco.org/sdgs

Change the World Theme

ยูเนสโก้ กรุงเทพ และสมาคมเวิร์ลไดแด็ก ขอเชิญคุณและนักเรียนในโรงเรียนของคุณเข้าร่วม Project Art Wall – โครงการที่จัดแสดงชิ้นงานศิลปะของนักเรียนศิลปินในงานเวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017

โครงการนี้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในโลกของทรัพยากรสำหรับการพัฒนาด้านการศึกษาและช่วยให้พรสวรรค์ทางด้านศิลปะของพวกเขา ได้เปิดตัวในนิทรรศการนานาชาติ ซึ่งจัดคู่กับสัปดาห์แห่งโลกการศึกษา โครงการนี้ไม่ใช่การประกวด

เราพยายามที่จะไม่จำกัดจินตนาการหรือรูปแบบในการจัดแสดง เพื่อให้เกิดความหลากหลายมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เราขอให้ชิ้นงานของนักเรียนอยู่ในแนวคิด “โรงเรียนแห่งความสุข” สำหรับโรงเรียนอนุบาล และ แนวคิด “โลกเปลี่ยนแปลงได้ในมือเรา” สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

project art wall - art work 6

และต่อไปนี้ คือคู่มือในการส่งชิ้นงานเข้าร่วมจัดแสดง

 • โรงเรียนแต่ละโรงเรียนสามารถส่งชิ้นงานได้ไม่เกิน 10 ชิ้นงาน เราไม่สามารถสัญญาได้ว่าเราจะจัดแสดงทุกชิ้นงานที่ได้รับ หากเกินกว่า 300 รายการ
 • ชิ้นงานทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นขาวดำ สีน้ำ สีน้ำมัน ดินสอ หรือรูปแบบใดๆ ก็ตาม จะต้องนำเสนออยู่บนโฟมบอร์ด หรือ โฟโต้บอร์ด และต้องเป็นผลงานต้นฉบับของตัวศิลปินเท่านั้น
 • ขนาดของชิ้นงาน – มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 90 ซม. x 90 ซม. หรือไม่เล็กกว่า 30 ซม. x 30 ซม.
 • ศิลปินต้องพิมพ์ หรือเขียนตัวบรรจง ชื่อของศิลปิน โรงเรียน และชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ บนด้านหน้าของชิ้นงาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดแสดงพร้อมกับชิ้นงานของศิลปินนั้นๆ
 • ชิ้นงานจะถูกจัดแสดงเป็นกลุ่มตามโรงเรียน เมื่อส่งชิ้นงานมาแล้ว ทางสมาคมฯ จะถือว่าโรงเรียนและศิลปินได้อนุญาตให้ใช้เพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการ และชิ้นงานบางชิ้นอาจนำไปโพสต์บนเว็บไซท์ worlddidacasia.com ด้วยเช่นกัน
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมต้องจัดส่งชิ้นงานมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในกำหนดเวลาที่คณะผู้จัดงานได้แจ้งไว้ และทางโรงเรียนสามารถรับกลับไปได้หลังจากนิทรรศการได้สิ้นสุดลง
 • คณะผู้จัดงานจะพยายามรักษาชิ้นงานที่ส่งมาอย่างดีที่สุด แต่จะไม่รับผิดชอบหากสูญหาย หรือเกิดความเสียหายกับชิ้นงานนั้นๆ
 • โรงเรียนที่จัดส่งชิ้นงานเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 10 ชิ้นงาน จะได้รับประกาศนียบัตรจากยูเนสโก้ กรุงเทพ
 • กรุณาดาวนโหลด และกรอกใบสมัครเพื่อแสดงความจำนงในการส่งภาพเข้าแสดงผลงานมายังคุณลิลลี่ lily@worlddidacasia.com หรือติดต่อ 061-389-0969 ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560
 • กรุณาจัดส่งชิ้นงานของนักเรียนมาที่เพลนารี ฮอลล์ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายในเวลา 15. 00 น. ของวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 โดยติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน