ออนไลน์ เวิร์คช็อป อะคาเดมี่

inspiration matters

ครั้งแรกกับความร่วมมือระหว่างนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ และสำนักเลขาธิการคุรุสภาร่วมจัดออนไลน์ อะคาเดมี ถ่ายทอดสดผ่าน FB www.facebook.com/worlddidacasiapage ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น! เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และส่งผ่านแรงบันดาลใจให้กันและกันในยุค The New Normal!

พบกันวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น. กับหัวข้อ “ สมรรถนะ เด็กไทยในยุค The New Normal ” โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา, ดร.ณัฐา เพชรธนู ผู้อำนวยการศูนย์ PISA, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร. กนก จันทรา อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ท่านที่ลงทะเบียนและรับฟังจนจบการเสวนา จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพจากคุรุสภา

Adopting-Best-Practices

มาพบกับครอบครัวนักออกแบบของเล่นเด็ก ที่จะมานำเสนอเรื่องราว และเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นของเล่นสนุกๆ แต่ละชิ้น ที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กๆ สามารถต่อยอดไปสู่กระบวนการการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสร้างสรรค์ และสนุกสนาน

พร้อมตอบคำถามที่ว่า “ของเล่นพื้นฐานยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาเด็กยุคดิจิทัลหรือไม่?”

ห้ามพลาด! ชวนแชร์ ชวนคุยกับนักออกแบบและสร้างสรรค์แห่งทักษะทอยส์

กิจกรรมนี้เหมาะกับใคร?

คุณครูระดับปฐมวัย  

นักกิจกรรมและสร้างสรรค์  

ผู้ปกครองที่สนใจ 

khurusapha workshop

เมื่อความต้องการของครูและนักเรียนมาเจอกัน การเรียนรู้ของเราจึงบังเกิด

ร่วมรับฟังแนวคิดของคุณครูโรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนทางเลือกที่ได้รับการออกแบบทั้งสถานที่และหลักสูตรโดยคำนึงถึงวิถีชีวิตและพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข และตอบสนองต่อกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย พบกับ passion และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในอีกรูปแบบ ที่เชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูทุกท่านอย่างแน่นอน

online workshops

เรียนรู้ทักษะ Mindset Skills set ที่สำคัญในการสรุปประเด็นสำคัญ ช่วยให้นักเรียนสามารถ คิดเป็นระบบ จับประเด็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการสรุปเนื้อหา ในกระดาษหนึ่งใบ (One page summary)

เรียนรู้กับวิทยากรผู้เขียนหนังสือติดอันดับ Best Seller ขายดี ที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดสำคัญด้วยวิธีการใช้เครื่องมือที่ได้เรียนรู้ผ่าน workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรม พร้อมเมื่อต้องนำไปใช้ในการเรียนการสอน หลังจบการฝึกอบรม!

workshop passed events

ทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ ขอขอบพระคุณ รศ.นพ.ดร.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เป็นอย่างสูงที่่ท่านได้มาแชร์เทคนิคการจัดการเรียนการสอน แบบ Brain based learning พวกเราเชื่อว่า คุณครู และผู้ปกครองทุกท่านได้ความรู้และสนุกสนานกับการยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายและชัดเจน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามปัญหาต่างๆ จากประสบการณ์จริง 😊

Online workshop

ทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ขอขอบพระคุณ คุณครูผึ้ง ศศิวิมล เป็นอย่างสูงที่่ท่านได้มาแชร์เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงในการถามตอบปัญหา เชื่อว่าทุกท่านคงคลายความกังวลในหลายแง่มุมของการใช้เทคโนโลยีในสื่อการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน

ครั้งแรกกับกูรูจากต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ Best Practices และการนำไปประยุกต์ใช้ กับ มร. โก๊ะ บุญ เลือง ผู้มีประสบการณ์การทำงานกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศสิงคโปร์ และประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างที่เราทราบกันนะครับว่า การปรับตัวเองให้เข้ากับยุคดิจิทัล ต้องเริ่มจาก Mindset ทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ขอขอบคุณ มร. โก๊ะ บุญ เลือง ที่มาให้ความรู้และเห็นประโยชน์จากวิกฤตครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะที่สุดกับเด็กแต่ละคน!

Online-workshop-A-Naraphol

เมื่อคิดถึงตรีโกณมิติ นึกถึงเกมส์!

ทีมงาน Asia Didac Online Workshop Academy ขอขอบพระคุณ ดร.นรพล ดีช่วย เป็นอย่างสูงที่่ท่านได้มาแชร์เทคนิคการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สนุก ด้วยการโค้ดเกมแบบง่ายๆ และได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงในการถามตอบปัญหา เชื่อว่าทุกท่านคงเห็นตรงกันว่า เกมส์มีประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนการสอน ช่วยให้วิชายากๆ สนุกขึ้น และนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความท้าทายใหม่ๆ ให้กับตัวเอง

ในโอกาสนี้ ทีมงานขอขอบคุณห้องสมุดคุรุสภาที่อนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำด้วยครับ

online workshop surapon

ทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุรพล บุญลือ ที่ได้กรุณามาร่วมแชร์องค์ความรู้สื่อการเรียนการสอนเรื่อง LMS: Moodle for TVET ทำให้พวกเราสามารถสร้างห้องเรียน หรือแม้กระทั่งสถาบันการสอนออนไลน์ของตัวเองได้

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด สำหรับท่านที่สนใจ สามารถชมคลิปการสอนย้อนหลังได้ตลอดครับ

ทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วรสรวง ดวงจินดาและทีม coach จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาร่วมแชร์ความรู้และเทคนิคดีๆ ก้าวข้ามการสอนยุค 4.0 ด้วย Digital Tools ขั้นเทพ ในหัวข้อการทำกราฟิกด้วย Canva โดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบมาก่อน

ลิงก์สมัคร Canva แล้วได้ 1 Credit: http://bit.ly/canva_regis

สไลด์ประกอบการบรรยาย: https://bit.ly/39uKpjQ

digital tools workshop

ทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ขอขอบคุณ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล เลิร์นนิง ที่ได้มาแชร์เรื่องสนุกๆให้คุณครูทุกท่านได้เรียนรู้และนำประสบการณ์การใช้ Digital tool อย่างง่ายๆ ไปใช้วัดและประเมินผลนักเรียน!

คุณครูที่สนใจสามารถคลิ้กที่ลิงค์นี้ได้เลยครับ  >>

https://bit.ly/3giwS2v