ออนไลน์ เวิร์คช็อป อะคาเดมี่

Online workshop poster#3

ศ.ดร.สุรพล บุญลือ มาร่วมแชร์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ Cloud Computing ที่ตอบสนองความแตกต่างของบุคคล เรียนตามความสามารถของตนเอง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในระดับอาชีวะและอุดมศึกษา  ท่านจะได้เรียนรู้การสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบ LMS:MOODLE Cloud ทำให้สะดวกในการบริหารจัดการ  และยังสามารถนำคอร์สที่สร้างขึ้นไปเผยแพร่หรือ ใช้ร่วมกับระบบ LMS ที่สถาบันอาชีวศึกษามีอยู่แล้วได้ทันที

สิ่งที่ต้องเตรียม: DLMT (Desktop Laptop Mobile Tablet) และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จะต้องยืนยันการขอใช้ระบบ

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้า และเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามระหว่างการอบรม สามารถรับใบประกาศนียบัตรหลังการอบรมสิ้นสุด พร้อมร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษจากทีมงานด้วยครับ😊

ทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วรสรวง ดวงจินดาและทีม coach จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาร่วมแชร์ความรู้และเทคนิคดีๆ ก้าวข้ามการสอนยุค 4.0 ด้วย Digital Tools ขั้นเทพ ในหัวข้อการทำกราฟิกด้วย Canva โดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบมาก่อน

ลิงก์สมัคร Canva แล้วได้ 1 Credit: http://bit.ly/canva_regis

สไลด์ประกอบการบรรยาย: https://bit.ly/39uKpjQ

digital tools workshop

ทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ขอขอบคุณ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล เลิร์นนิง ที่ได้มาแชร์เรื่องสนุกๆให้คุณครูทุกท่านได้เรียนรู้และนำประสบการณ์การใช้ Digital tool อย่างง่ายๆ ไปใช้วัดและประเมินผลนักเรียน!

คุณครูที่สนใจสามารถคลิ้กที่ลิงค์นี้ได้เลยครับ  >>

https://sites.google.com/g.stou.ac.th/tools