Icon Corp.

Visit website: kumiita.com/eng

Visit Facebook page: facebook.com/kumiitatoy

ของเล่นเพื่อการศึกษา

ในอีก 5 หรือ 10 ปีสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างมากด้วยความก้าวหน้าของ AI และหุ่นยนต์ ประสบการณ์ในวัยเด็กหล่อเลี้ยงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด ในการคิดค้น ค้นหาวิธีแก้ปัญหาและเอาชนะความท้าทายที่เราทุกคนต้องเผชิญในอนาคต

KUMIITA เป็นของเล่นเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปที่ปรับเปลี่ยนความสนุกและความท้าทายเมื่อพวกเขาเติบโต KUMIITA ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE และ ST (Japan Safety Toy) ดังนั้นคุณจึงวางใจได้ว่า KUMIITA ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

KUMIITA ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม แต่ยังสามารถช่วยให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผล เมื่อเด็กๆ โตขึ้น พวกเขาสามารถเพิ่ม panel ได้ทีละเล็กทีละน้อยและขยายชุด panel เพื่อเพิ่มความท้าทายในการเขียนโปรแกรมที่มากขึ้น เมื่อพวกเขาต้องการ

วัตถุประสงค์ของ KUMIITA ไม่ใช่การสอนภาษาโปรแกรม แต่เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการค้นหาปัญหา การตรวจสอบ ความมีเหตุผล และการแสดงออก

ในขณะที่เล่นกับ KUMIITA เด็ก ๆ สามารถฝึกความเชี่ยวชาญพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม จัด panel อย่างอิสระแล้ว KUMIITA ปรับโปรแกรมตาม!

Panels จะแสดงเป็นรูปภาพและสี – ไม่มีตัวหนังสือ ดังนั้นเด็กๆ จึงไม่จำเป็นต้องมีความสามารถในการอ่าน KUMIITA ขยับไปตามการกระพริบตาส่งเสียงและหมุนตัว KUMIITA ทำให้เด็กทุกคนมีความอยากรู้อยากเห็น เพื่อพัฒนาสติปัญญามากที่สุดเมื่อพวกเขาสัมผัสกับแนวคิดการเขียนโปรแกรม

เด็ก ๆ จะได้รับการสนับสนุนให้คิดอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับการกระทำแต่ละอย่างและวิธีการรวมแผงควบคุมเพื่อดำเนินการตามโปรแกรมเพื่อนำ KUMIITA ไปยังแผงเป้าหมาย เด็กจะสร้างนิสัยในการคิดในขณะที่ทำงานด้วยมือของพวกเขา เพื่อลองใช้ความคิดปลูกฝังความเพียรของเด็กเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก

KUMIITA เป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่สำหรับเด็กเล็กที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองและคิดด้วยตัวเองและปัจจุบันเริ่มหยั่งรากลึกในสถาบันการศึกษา เพียงแค่ใส่แบตเตอรี่เพื่อเริ่มต้น ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi หรืออุปกรณ์อื่น ๆ KUMIITA เป็นของเล่นเพื่อการศึกษาชิ้นหนึ่งที่สามารถสนุกได้ทุกที่

KUMIITA ช่วยให้เด็ก ๆ ทั่วโลกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับอนาคตนี้