#กิจกรรมประจำเดือน

สิงหาคม 2563

ทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ขอขอบคุณ ดร. รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่กรุณาให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด โดยในครั้งนี้ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ตั้งแต่วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 ครับ

พฤษภาคม 2563

ประชุมร่วมกับ ผอ. วิภา ลัคนาพรวิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ, ดร.ราณี จีนสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผอ. จันทร์ยงยุทธ บุญทอง ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร และทีมงานจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อจัด Online Academy – Inspiration Matters ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และส่งผ่านแรงบันดาลใจให้กับคุณครูทั่วประเทศไปพร้อมกันในยุค The New Normal

meeting  may 2020

ประชุมร่วมกับคุณสุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล และทีมงานฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมคุณครูภายในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่

NSTDA

กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์ ณ MATH CHALLENGE AT PAN-ASIA INTERNATIONAL SCHOOL วันที่ 22 กุมภาพันธ์2563

มหกรรมวันการศึกษาเอกชน PRIVATE EDUCATION DAY ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย

ประชาสัมพันธ์ที่งาน  ‘Teaching Academy Award 2020’ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ Worlddidac Asia กราบขอบคุณอาจารย์ นลิน ตุลติยาพึงประเสริฐ แห่ง ดรุณสิกขาลัย ( DSIL ) ที่กรุณาให้ทีมงานได้เข้าร่วมงานประประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่กับคณาจารย์ นักวิชาการนานาชาติในงาน Fablearn Asia 2020 จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม ที่ผ่านมา

งานนี้ถือเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งสำคัญของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้

มกราคม 2563

ทีมงานเวิร์ลไดแด็ค เอเซีย ขอขอบคุณคณาจารย์และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทุกท่าน ที่ให้เกียรติร่วมงานกับพวกเรา ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข สดชื่น สมหวังตลอดปีนะคะ