สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ รับประกาศนียบัตร พร้อมของรางวัลมากมาย!

workshop #5

มาทำความรู้จักกับ application ดีๆ ที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนในยุค 4.0 กับอาจารย์สุรพล บุญลือ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

successful STEM Connex Online Academy #3

ร่วมตะลุยอวกาศ “DABBLE IN SPACE” กับอาจารย์ เอ พรจักษ์ อุ่นทิม โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

microsoft make code

เรียนรู้การทำ Coding แบบง่ายๆ ใช้ได้ทุกระดับชั้นกับ MICROSOFT MAKECODE โดย อ. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

POONSAK SAKKATATIYAKUL

COMPUTER SCIENCE UNPLUGGED ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย ไม่เชื่อลองดูคลิปของอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

Mana Intarasawang

มาลองใช้การคำนวนแบบ STEM WITH ALGEBRA TILES กับอาจารย์มานะ อินทรสว่าง โรงเรียนศึกษานารีดูค่ะ