ครูอาชีวะ โกอินโน

นโยบายสำคัญของประเทศได้เริ่มขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ไทยแลนด์ 4.0 กลายเป็นคำติดปากในทุกวงการ   การศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลงสู่การศึกษา 4.0   เป็นการเปลี่ยนการเรียนรู้และการผลิตคนให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0   การจัดการอาชีวศึกษาได้ถูกจัดอันดับความสำคัญอย่างมากในนโยบายนี้   เนื่องจากเป็นรากฐานของการนำไปสู่การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ   เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 หรือที่เรียกกันว่าอุตสาหกรรม 4.0

วันนี้อาชีวศึกษาได้เข้าสู่ยุค 4.0   ยุคสมัยที่คนอาชีวศึกษายุคใหม่ในแต่ละสาขาถูกสร้างให้พร้อมสำหรับสังคมดิจิทัล   ชาญฉลาดในการใช้เทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่แก้ปัญหาให้กับหน่วยงาน สื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความหมาย ทำงานร่วมกับองค์กรและสถานประกอบการได้อย่างกลมกลืน   เป็นกำลังคนที่ทรงคุณค่าและพร้อมจะพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ขอเรียนเชิญครู อาจารย์ และบุคลากรในแวดวงอาชีวศึกษา มาพบกับสื่อการเรียนการสอนใหม่จากนานาประเทศ การทำเวิร์คช็อป และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ ภายในงานระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

The 3RD TVET CONNEX: GO INNO | 11 ตุลาคม 2561

TVET CONNEX คือเวทีนานาชาติเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาในอาเซียน ทั้งภาครัฐและเอกชน

meet the makers poster

หากสถาบันของท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อ คุณโนรีนา ที่อีเมล์ [email protected]

GREENING TVET/ TVET FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 11 ตุลาคม 2561

พบกับการประชุมวิชาการจากประเทศเยอรมัน ร่วมจัดโดย BIBB UNEVOC และสมาคมไดแด็คต้า ในหัวข้อ “Greening TVET – อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 -14.00 น.

การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมบริการเครื่องแปลภาษาไทย

bibbb forum

ขออเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

robot competition poster

สอบถามเพิ่มเติมที่ Line ID: @WDDA หรือ อีเมล์ [email protected] หรือ [email protected]