• conference and activities

การประชุมผู้นำการศึกษา“เอเชีย ไดแด็ค ฟอรั่ม (Asia Didac Forum)”

ปฏิรูปการศึกษา เริ่มก้าวแรกจากตัวเรา!

เมื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก สิ่งที่ท้าทายที่สุดอย่างหนึ่ง คือการสร้างนวัตกรรมพื้นฐานในด้านการศึกษา นวัตกรรมนั้นสร้างยาก เพราะปัญหาใหญ่ที่สุดของการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง คือการครอบงำโดยสามัญสำนึก สิ่งที่คนทั่วไปคิดว่า “มันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ เพราะนี่คือสิ่งที่ทำกันมาตลอด”

สิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักอย่างแรก คือ พรสวรรค์ของมนุษย์นั้นหลากหลายเหลือเกิน และการศึกษาควรเป็นวิธีการให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราต้องผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนของระบบการศึกษา เปลี่ยนจากการจัดการศึกษาซึ่งสร้างผู้คนให้ออกมาเหมือนๆกัน เป็นการสร้างโมเดลใหม่ ในแบบที่ผู้คนต้องพัฒนาหาคำตอบด้วยตัวเอง แต่จะได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก ตามแผนการสอนที่จัดมาเฉพาะบุคคล

เทคโนโลยีสื่อการศึกษาใหม่ๆ ผสมผสานกับความสามารถอันยอดเยี่ยมของครู เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ไม่เพียงแค่สำหรับผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ และนักการศึกษา แต่สำหรับอนาคตของเด็กๆ ที่จะเติบโตขึ้นมาในวันข้างหน้า

พบกับ วิทยากรผู้ทรงเกียรติจากนานาประเทศในการประชุมผู้นำทางการศึกษา (Asia Didac Forum) รับฟังวิสัยทัศน์ และเทรนด์ของโลกการศึกษาในอนาคต พร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ แนวความคิด เพื่อร่วมกันสร้างระบบการศึกษาของภูมิภาคที่เป็น “โมเดลใหม่” เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้เติบโตอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 หรือยุคแห่งโลกดิจิทัล!

สอบถามเพิ่มเติมที่ Line ID: @WDDA หรือ อีเมล์ [email protected] หรือ [email protected]

change starts here graphic

special public forum graphic
stem connex workshop graphic
digital connex graphic

สัมมนาวิชาการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

pre school forum
spu forum
khurusapha forum
saat forum
RMUTT FORUM