• นิทรรศการสื่อการสอนใหม่

  พบกันครั้งต่อไป วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562

  ติดต่อเรา
 • ASIA DIDAC FORUM

  Where the big names talk!

  Discover more
 • สมัครวันนี้ผ่านสแกน QR Code

  ชิงถ้วยพระราชทานและทุนการศึกษา

  Discover more
 • ทีเว็ทคอนเน็กซ์ 2018

  เวทีนานาชาติเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

  เข้าร่วมกิจกรรมกับเรา
 • Be inspired with live lessons


  Contact us to take part
 • Promoting digital classroom


  Contact us to take part
 • เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวงการการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

  สมัครวันนี้
 • Special Public Forum

  Change starts with us

  Discover more

ภาพบรรยากาศในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิลด์ไดแด็ค เอเซีย 2019

นำกลับมาให้ท่านชมอีกครั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ไม่รู้จบ

workshop #5

มาทำความรู้จักกับ application ดีๆ ที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนในยุค 4.0 กับอาจารย์สุรพล บุญลือ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

successful STEM Connex Online Academy #3

ร่วมตะลุยอวกาศ “DABBLE IN SPACE” กับอาจารย์ เอ พรจักษ์ อุ่นทิม โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

dr Srinutapong - microsoft

เรียนรู้การทำ Coding แบบง่ายๆ ใช้ได้ทุกระดับชั้นกับ MICROSOFT MAKECODE โดย อ. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

POONSAK SAKKATATIYAKUL

COMPUTER SCIENCE UNPLUGGED ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย ไม่เชื่อลองดูคลิปของอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

Mana Intarasawang

มาลองใช้การคำนวนแบบ STEM WITH ALGEBRA TILES กับอาจารย์มานะ อินทรสว่าง โรงเรียนศึกษานารีดูค่ะ

และพบกับทีมงานของเราทุกเดือนนะคะ

เดือนกรกฎาคม 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 2)

เดือนมิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “The 3rd Innovation for Learning and Invention 2019” ทีมงานขอขอบคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 สถาบันที่ให้การสนับสนุนตลอดมาค่ะ

เดือนมิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการประชุม “The 6th International Conference on Education (ICE2019) and
The 15th National Conference “Creative Paradigms towards Internationalizing Education”
ทีมงานขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มา ณ ที่นี้ค่ะ

เดือนพฤษภาคม 2562

ประมวลภาพบรรยากาศ และกิจกรรมสนุกๆ ณ งานประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

เดือนเมษายน 2562

เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในงานแถลงข่าวการแข่งขัน Smart Automation 4.0 ครั้งที่ 2 และการแข่งขันหุ่นยนต์ Dobot ระดับชาติ

เดือนมีนาคม 2562

ทีมงานขอขอบคุณ Pan-Asia International School ที่ให้โอกาสพวกเราเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในงาน International Robot Challenge ณ มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมสมัครแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การฝึกทักษะ การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ให้เกิดความชำนาญและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฎิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม

คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อกำหนดประเภทและโจทย์การแข่งขัน

ห้ามพลาด! โปรดติดตามรายละเอียดการสมัคร “การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0” ครั้งที่ 2! กับทีมงานนะคะ

ทีมงานขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่ให้โอกาสทีมงานเข้าไปประชาสัมพันธ์ในงาน Bodin Academy Expo ค่ะ

เดือนมกราคม 2562

ทีมงานขอขอบคุณสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ให้โอกาสทีมงานเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจำเดือน และการประชุมปฎิบัติการผู้อำนวยการศูนย์การฝึกอบรมและหัวหน้าครูพี่เลี้ยง ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ

WDD19 STICKER PRINT POSTER

ชมวิดีโอไฮไลท์ของงาน

Add friend เพื่อติดตามข่าวสาร

line qr code

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019”

INNOVATIONS FOR EDUCATION

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย” เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยจัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยจัดแสดง อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ เพื่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขันในศตวรรษที่ 21 หรือโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิร์ลไดแด็ค เอเซีย เชื่อว่าคุณครูทุกท่านมีบทบาทสำคัญ ที่คอยแนะนำให้เด็กไทยเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง รู้จักการผสานความรู้ ประสบการณ์ และ ความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน โดยเอาใจใส่ตั้งแต่เด็กอายุยังน้อยจนกระทั่งเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ

นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิร์ลไดแด็ค เอเซีย ถือเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อการศึกษา รวมถึงช่วยเปิดโลกทรรศน์ด้านสื่อการเรียนการสอนใหม่ให้กับผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะที่พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล และในขณะเดียวกันเพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีทัดเทียมการศึกษานานาชาติ

ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อุปกรณ์และสื่อการศึกษาบางชนิดได้นำมาจัดแสดงในงานนี้เป็นครั้งแรกในเอเซีย โดยหากซื้อในงานมีส่วนลดพิเศษเพื่อการบริหารโรงเรียน

คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายงานการจัดงานปี 2561

7,704

บุคลากรในวงการการศึกษาที่เข้าชมงาน คน

37

Countries

132

บริษัท และสถาบันที่เข้าร่วมจัดแสดงทั้งในและต่างประเทศ องค์กร

22

โชว์เคสอาชีวศึกษาจาก สถาบัน

122

วิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ท่าน

6,256

ผู้เข้าฟังสัมมนาวิชาการและเวิร์คชอฟ ท่าน

193

คณาจารย์จากสถาบันต่างประเทศ ท่าน

2,316

มีการนัดหมายเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบัน บริษัทจัดแสดงสื่อ และองค์กรต่างๆ นัด

Platinum Sponsors

auto didactic logonisai logophywe logorps logotechy logoactiv school logo

Gold Sponsors

logo essomlogo macrocare

Activity Sponser

logo worathanlogo epson

หน่วยงานที่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจกับเรา

logo ksplogo kmitllogo kmutnbkmutt logologo ipstlogo pre school associationlogo saatlogo spulogo unescologo seameossis logologoSatri Sisuriyothai school logomahidol university logocea logologo-Pathumwan-institute-of-Technology logo Ramkhamhaeng University logo ctdlogo ttcuthai mooclogo suan dusit universitylogo thaiaect

หน่วยงานที่สนับสนุนงานอย่างเป็นทางการ

logo ministry of educationlogo office of the basic education commission thailandvocational education commission logologo office off the education council thailandlogo opec thailandlogo office of higher educationlogo king mongkuts institute of technology ladkrabang thailandkhon kaen university logologo apheittceb logo