“เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2017” – งานชั้นนำแห่งเอเชีย ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อเพื่อการศึกษา

งาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย” (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และบริการ สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม ชั้นนำของอาเซียน และการประชุมผู้นำทางการศึกษา “เอเชีย เอ็ดดูเคชั่น ลีดเดอร์ ฟอรั่ม” (Asia Education Leaders Forum (AELF))/ TVET CONNEX โดยในปี 2560 ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 8 ณ ประเทศไทย

เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยจัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยจะจัดแสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน จากนานาประเทศ เพื่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร รวมทั้งประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขันในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

logo world didac asia 2017

งานเดียวที่ครูและอาจารย์ต้องมา!

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศไทยเป็นยุทธศาสตร์ในการเข้าถึงวงการการศึกษาในอาเซียน ดังนั้น งานนี้จึงนับเป็นเวทีที่บริษัทและหน่วยงานต่างๆ จะมารวมตัวกัน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม บริการ และโซลูชัน เพื่อการศึกษาในทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้น

เวทีหลักที่รวบรวมคุณครูและผู้บริหารการศึกษาต้องยกขบวนมา!

ผู้เข้าร่วมชมงานและผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานนี้ ต่างเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรการศึกษา องค์กรที่มิได้แสวงหาผลกำไร (NGO) โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน รวมถึงผู้ค้าและที่ปรึกษาจากสถาบันชั้นนำ

อย่าพลาด! 10-12 ตุลาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ

ในปีนี้ งาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย” มีกำหนดจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจอีกหนึ่งแห่งของกรุงเทพฯ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ พร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายทางการค้ากับบรรดานักธุรกิจจากต่างประเทศ เพื่อการเติบโตของท่านในอุตสาหกรรมการศึกษานานาชาติ

ร่วมชมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาล่าสุดทั้งในและต่างประเทศ

ร่วมชมเทคโนโลยี วัสุดอุปกรณ์ และสื่อการศึกษาจากนานาประเทศตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฯลฯตลอดจนการแสดงผลงานทางวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคอาเซียน

language expo graphic

มหกรรมภาษานานาชาติ

งานวิจัยของ ISC ชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยโรงเรียนนานาชาติจำนวน 819 โรง โดยให้การศึกษาแก่นักเรียนกว่า 307,000 คน และมีการจ้างงานบุคลากรมากถึง 32,000 คน ซึ่งรวมถึงคณาจารย์ที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

STEM education - world didac asia 2017

การศึกษาระบบ STEM

นานาประเทศในอาเซียนต่างเห็นพ้องว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ทั้งยังช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบองค์รวม

vocational education - world didac asia 2017

อาชีวศึกษา

ภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความสำคัญในคุณภาพของทรัพยากรบุคคลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

early childhood - world didac asia 2017

การศึกษาสำหรับวัยเยาว์

มีการคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2017 ตลาดของเล่นเสริมทักษะทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะขึ้นนำทวีปอเมริการเหนือ โดยจะมียอดขายเติบโตสูงถึงร้อยละ 26 ของยอดรวมทั่วโลก

โซลูชันเพื่อการศึกษา

ในปี ค.ศ. 2018 อุตสาหกรรมการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ในทวีปเอเชียจะมีมูลค่า 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะกลายเป็นตลาด e-Learning ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยประเทศสมาชิกที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด ได้แก่ เมียนมาร์ (ร้อยละ 50.2) ไทย (ร้อยละ 43.7) และมาเลเซีย (ร้อยละ 42.3) ตามลำดับ

ร่วมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านการศึกษากับเรา!

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานเสวนา 60 Minutes Future Talk “อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน : มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้” ครั้งที่ 4 ตอน “อาชีวศึกษาไทยพร้อมแค่ไหนกับอุตสาหกรรม 4.0?” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 216-217 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Worlddidac Asia ขอขอบคุณคุณครูอาจารย์และวิทยากรผู้ชำนาญการทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันสิ่งใหม่ๆ และ Best practice ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงและเห็นผลจริง ท่านใดที่พลาดงานนี้ สามารถรับชมคลิปงานเสวนาครั้งที่ 4 ได้ที่นี่ แล้วพบกันใหม่กับงานเสวนาครั้งที่ 5 เร็วๆ นี้ค่ะ!

Worlddidacasia ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานและสร้างเครือข่ายคุณครูและอาจารย์ประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 (The International Congress on Education for the 21st Century: ICE 2017) โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Sufficiency Economy Philosophy for the Achievement of Sustainable Development Goals through Education” จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

tvet talk 4

ขอขอบคุณอาจารย์และผู้สนใจทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเสวนา 60 Minutes Future Talk ในครั้งที่ 4 นี้ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านได้ทำหน้าที่เพื่ออนาคตของคนอาชีวะในการเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อย่างเข้มแข็งและแข็งแรง แล้วพบกันใหม่ในงานเสวนาครั้งหน้าค่ะ ชมภาพบรรยากาศ คลิกที่นี่

ข่าววงในเครือข่ายครูและอาจารย์

โครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) เป็นโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีศูนย์การอบรมทั้งหมด 8 แห่งทั่วประเทศค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บนี้ค่ะ http://english.obec.go.th

“เทคนิคจากการอบรมทำให้เรามีความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะคิดสิ่งใหม่ๆ อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี” 3 อาทิตย์กับจุดเริ่มต้นของคุณครูอมรรัตน์ ทองถึง จากโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ จังหวัดสมุทรสาคร

news item
news item 4
news 5
news 6
news 7 # today
news 8 # today

เทคโนโลยีและนวัตกรรมน่าสนใจ

ร่วมชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์น่าสนใจจากผู้ผลิตชื่อดังของโลก ผ่านระบบ Digital Platform ของงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย” เพื่อเตรียมความพร้อมสัมผัสกับนวัตกรรมของจริงภายในงาน

product highlight grader
vocational education product - smc international training
ferco seating
essom products
fieldtech automation
gammaco
early childhood product
education it solutions products - document camera
fangcheng product highlight
vocational product - solar generation system trainer
f1 in schools
STEM education product - metas inno lab
ebidon product highlight
education it solution product - world didac bangkok
product ginkgomed - product world didac thailand

“เวิลด์ ไดแด็ค เอเชีย” – งานแสดงสินค้าเพื่อวงการการศึกษาโดยเฉพาะ

ในปีที่ผ่านมา งาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2016” ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมฮ่องกง โดยบรรยากาศภายในงานนี้อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ๆ สำหรับวงการการศึกษา อาทิ STEM, VE, TVET Connex เป็นต้น อีกทั้งงานนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรและแขกกิติมศักดิ์ชื่อดังจากทั่วโลก

ร่วมชมวีดิทัศน์สรุปความสำเร็จของงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2016”เพื่อร่วมสัมผัสบรรยากาศตลอด 3 วันที่จัดแสดงงาน