งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย”

วงการการศึกษาคืออีกหนึ่งวงการที่โดน disruption อย่างเห็นได้ชัด เราเห็นอาชีพใหม่ๆ หลักสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่ปี สถานศึกษาจำนวนมากมีห้องเรียนออนไลน์ที่คอยป้อนความรู้ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา แน่นอนเทคนิคในการเรียน การสอนย่อมเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็น และการเรียนการสอนตามความสนใจที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน นี่คือ การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตและไม่มีที่สิ้นสุด (lifelong learning) และคุณค่าของการเรียนรู้ อยู่ที่การพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ (creativity and critical thinking) และการพัฒนาทัศนคติให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง (growth mindset)

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย” เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยจัดแสดงอุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ เพื่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขันในศตวรรษที่ 21 หรือโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

INNOVATION | PARTNERSHIP | BEST PRACTICES SHARING

หัวใจของการจัดงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย ทีมงานขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆและพันธมิตรทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานมาโดยตลอด

Platinum Sponsor

seatek logoauto didactic

Supporting Organisations

คุรุสภาsponsor logodepa logologo ipstlogo seameologo ทปอlogo kmutnblogo ctdLOGO Pathumwanlogo Ramkhamhaeng University logo ttculogo thai mooclogo-สถาบันวิจัยครูอาเซียนkkuMARA-logoกรมพัฒนาฝีมือแรงงานtgissis logologo-PanAsiaสลสทlogo-Toy-Associationlogo atcicea logo