งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2021”
20 -22 ตุลาคม 2564
ภูมิใจนำเสนอ
TVET CONNEX VIRTUAL
ภายใต้ธีม “รวมพลังขับเคลื่อน 3D Partnership”

[dual system, demand driven and skills development]

วงการการศึกษาคืออีกหนึ่งวงการที่โดน disruption อย่างเห็นได้ชัด เราเห็นอาชีพใหม่ๆ หลักสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่ปี สถานศึกษาจำนวนมากมีห้องเรียนออนไลน์ที่คอยป้อนความรู้ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา แน่นอนเทคนิคในการเรียน การสอนย่อมเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็น และการเรียนการสอนตามความสนใจที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน นี่คือ การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตและไม่มีที่สิ้นสุด (lifelong learning) และคุณค่าของการเรียนรู้ อยู่ที่การพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ (creativity and critical thinking) และการพัฒนาทัศนคติให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง (growth mindset)

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย” เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยจัดแสดงอุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ เพื่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขันในศตวรรษที่ 21 หรือโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ หน่วยงานด้านการศึกษา ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนรวม 11 หน่วยงาน กำลังจัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้ theme “Education Transformation in the Post-COVID Era” หรือ “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar จัดเต็ม 3 เฟส

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนวันที่ 1 ส.ค.นี้ ผ่านทาง www.ksp.or.th

Khurusapha poster
Khurusapha poster

เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกิจกรรมออนไลน์กับเรา – สมัครตอนนี้เลย!

membership

พบกับ! กิจกรรมมากมายประจำเดือนในปีใหม่ ทั้งด้านวิชาการ ดิจิทัล เลิร์นนิ่ง และเวิรค์ช็อปแสนสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาทักษะการเรียนการสอน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และพบกันแบบตัวจริงเสียงจริง!

ขอเรียนเชิญนักการศึกษาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ Asia Educator Club กับเรา พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายตลอดปี 2564 นี้!

พิเศษ! สมัครสมาชิกวันนี้ ลด 50% จาก 450 บาท จนถึง วันที่ 15 ม.ค. 2564 นี้เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม คุณนันทรัตน์ 084-004-1147 หรือ คุณโนรีนา 089-041-0423

โดยความร่วมมือและสนับสนุนโดยโรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์ กรุงเทพฯ

ssis logo

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2021”

EDUCATION AT THE AGE OF DISRUPTION

อนาคตกำลังเปลี่ยนไป เมื่อวุฒิการศึกษาไม่สำคัญเท่ากับทักษะที่เรามี

วงการการศึกษาคืออีกหนึ่งวงการที่โดน disruption อย่างเห็นได้ชัด เราเห็นอาชีพใหม่ๆ หลักสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่ปี สถานศึกษาจำนวนมากมีห้องเรียนออนไลน์ที่คอยป้อนความรู้ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา แน่นอนเทคนิคในการเรียน การสอนย่อมเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็น และการเรียนการสอนตามความสนใจที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน นี่คือ การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตและไม่มีที่สิ้นสุด (lifelong learning) และคุณค่าของการเรียนรู้ อยู่ที่การพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์ (creativity and critical thinking) และการพัฒนาทัศนคติให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง (growth mindset)

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย” เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยจัดแสดงอุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ เพื่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขันในศตวรรษที่ 21 หรือโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย” จัดต่อเนื่องครั้งนี้ เป็นปีที่ 12 โดยการจัดงานเน้น 3 ด้าน คือ ด้านจัดแสดงนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากนานาประเทศ ด้านสัมมนาวิชาการเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ แบ่งปันข้อคิด และประสบการณ์ และด้านความร่วมมือของภาคการศึกษา ภาคแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรร่วมที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ นักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าร่วมงานจักได้รับแรงบันดาลใจ ข้อคิด ทักษะใหม่ๆ เพื่อต่อยอดความรู้บนโลกของการศึกษาไร้ขีดจำกัด ซึ่งในท้ายสุดคือการสร้างเยาวชน ผลิตบุคลากรไทยสู่มาตรฐานโลกอย่างแท้จริง

INNOVATION | PARTNERSHIP | BEST PRACTICES SHARING

หัวใจของการจัดงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย ทีมงานขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆและพันธมิตรทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานมาโดยตลอด

Platinum Sponsor

seatek logoauto didactic

Supporting Organisations

คุรุสภาsponsor logodepa logologo ipstlogo seameologo ทปอlogo kmutnblogo ctdLOGO Pathumwanlogo Ramkhamhaeng University logo ttculogo thai mooclogo-สถาบันวิจัยครูอาเซียนkkuMARA-logoกรมพัฒนาฝีมือแรงงานtgissis logologo-PanAsiaสลสทlogo-Toy-Associationlogo atcicea logo