“เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2017” – งานชั้นนำแห่งเอเชีย ด้านวัสดุอุปกรณ์และสื่อเพื่อการศึกษา

งาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย” (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และบริการ สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม ชั้นนำของอาเซียน และการประชุมผู้นำทางการศึกษา “เอเชีย เอ็ดดูเคชั่น ลีดเดอร์ ฟอรั่ม” (Asia Education Leaders Forum (AELF))/ TVET CONNEX โดยในปี 2560 ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 8 ณ ประเทศไทย

เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยจัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยจะจัดแสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน จากนานาประเทศ เพื่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร รวมทั้งประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขันในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

logo world didac asia 2017

งานเดียวที่ครูและอาจารย์ต้องมา!

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศไทยเป็นยุทธศาสตร์ในการเข้าถึงวงการการศึกษาในอาเซียน ดังนั้น งานนี้จึงนับเป็นเวทีที่บริษัทและหน่วยงานต่างๆ จะมารวมตัวกัน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม บริการ และโซลูชัน เพื่อการศึกษาในทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้น

เวทีหลักที่รวบรวมคุณครูและผู้บริหารการศึกษาต้องยกขบวนมา!

ผู้เข้าร่วมชมงานและผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานนี้ ต่างเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรการศึกษา องค์กรที่มิได้แสวงหาผลกำไร (NGO) โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน รวมถึงผู้ค้าและที่ปรึกษาจากสถาบันชั้นนำ

อย่าพลาด! 10-12 ตุลาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ

ในปีนี้ งาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย” มีกำหนดจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจอีกหนึ่งแห่งของกรุงเทพฯ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ พร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายทางการค้ากับบรรดานักธุรกิจจากต่างประเทศ เพื่อการเติบโตของท่านในอุตสาหกรรมการศึกษานานาชาติ

ร่วมชมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาล่าสุดทั้งในและต่างประเทศ

ร่วมชมเทคโนโลยี วัสุดอุปกรณ์ และสื่อการศึกษาจากนานาประเทศตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฯลฯตลอดจนการแสดงผลงานทางวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคอาเซียน

logo - language expo

หลักสูตรภาษาศาสตร์

งานวิจัยของ ISC ชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยโรงเรียนนานาชาติจำนวน 819 โรง โดยให้การศึกษาแก่นักเรียนกว่า 307,000 คน และมีการจ้างงานบุคลากรมากถึง 32,000 คน ซึ่งรวมถึงคณาจารย์ที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

STEM education - world didac asia 2017

การศึกษาระบบ STEM

นานาประเทศในอาเซียนต่างเห็นพ้องว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ทั้งยังช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบองค์รวม

vocational education - world didac asia 2017

อาชีวศึกษา

ภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความสำคัญในคุณภาพของทรัพยากรบุคคลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

early childhood - world didac asia 2017

การศึกษาสำหรับวัยเยาว์

มีการคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2017 ตลาดของเล่นเสริมทักษะทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะขึ้นนำทวีปอเมริการเหนือ โดยจะมียอดขายเติบโตสูงถึงร้อยละ 26 ของยอดรวมทั่วโลก

โซลูชันเพื่อการศึกษา

ในปี ค.ศ. 2018 อุตสาหกรรมการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ในทวีปเอเชียจะมีมูลค่า 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะกลายเป็นตลาด e-Learning ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยประเทศสมาชิกที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด ได้แก่ เมียนมาร์ (ร้อยละ 50.2) ไทย (ร้อยละ 43.7) และมาเลเซีย (ร้อยละ 42.3) ตามลำดับ

ร่วมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านการศึกษากับเรา!

talk 4 - tv connex

พบกับเสวนาครั้งที่ 4! ในหัวข้อ “อาชีวศึกษาไทยพร้อมแค่ไหนกับอุตสาหกรรม 4.0” จัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น ห้องบรรยาย 216-217 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สนใจลงทะเบียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณลิลลี่ 061-389 -0969 หรือคุณสุกัญญา 089-868-1749

news article

Worlddidac Asia ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และร่วมสร้าง Community เครือข่ายอธิกาารบดีทั่วประเทศในวันการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์งานและสร้างเครือข่ายคุณครูและอาจารย์ประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 (The International Congress on Education for the 21st Century: ICE 2017) โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Sufficiency Economy Philosophy for the Achievement of Sustainable Development Goals through Education” จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

news article 4

ขอขอบคุณอาจารย์และผู้สนใจทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเสวนา 60 Minutes Future Talk ในครั้งที่ 3 นี้ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านได้ทำหน้าที่เพื่ออนาคตของคนอาชีวะในการเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อย่างเข้มแข็งและแข็งแรง  แล้วพบกันใหม่ในงานเสวนาครั้งหน้าค่ะ  ชมภาพบรรยากาศ คลิกที่นี่

ข่าววงในเครือข่ายครูและอาจารย์

pr news 1
pr news2
pr news 3
pr news 4
pr news 5

เด็ก ม.5 ไทย สุดยอด คว้ารางวัล โครงงานวิทย์-วิศวกรรมโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก เวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF) ที่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 19 พฤษภาคม ซึ่งมีการประกาศผลรางวัลการประกวดสำหรับการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ซึ่ง เด็กไทยได้รับไปถึง 3 รางวัลจาก ที่มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กว่า 1,800 คน ใน 77 ประเทศมาร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม อ่านเพิ่มเติม

pr news 6

ตรวจเยี่ยมความพร้อม Boot Camp

มล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (เพิ่มเติม) ณ จังหวัดเชียงราย ตามนโยบายของนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการและเลขานุการรมว.ศึกษาธิการ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษด้วยการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (English Boot Camp) อ่านเพิ่มเติม

pr news 7

ก.ค.ศ.แก้ไขหลักเกณฑ์การใช้บัญชีสอบครูผู้ช่วย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ได้เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อ่านเพิ่มเติม

pr news 8

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีและนวัตกรรมน่าสนใจ

ร่วมชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์น่าสนใจจากผู้ผลิตชื่อดังของโลก ผ่านระบบ Digital Platform ของงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย” เพื่อเตรียมความพร้อมสัมผัสกับนวัตกรรมของจริงภายในงาน

product highlight grader
vocational education product - smc international training
ferco seating
essom products
fieldtech automation
early childhood product
education it solutions products - document camera
vocational product - solar generation system trainer
sps product - happy rack
STEM education product - metas inno lab
education it solution product - world didac bangkok
product ginkgomed - product world didac thailand

“เวิลด์ ไดแด็ค เอเชีย” – งานแสดงสินค้าเพื่อวงการการศึกษาโดยเฉพาะ

ในปีที่ผ่านมา งาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2016” ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมฮ่องกง โดยบรรยากาศภายในงานนี้อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ๆ สำหรับวงการการศึกษา อาทิ STEM, VE, TVET Connex เป็นต้น อีกทั้งงานนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรและแขกกิติมศักดิ์ชื่อดังจากทั่วโลก

ร่วมชมวีดิทัศน์สรุปความสำเร็จของงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2016”เพื่อร่วมสัมผัสบรรยากาศตลอด 3 วันที่จัดแสดงงาน