• weeks
  0
  -3
  days
  0
  -1
  hours
  0
  -8
  minutes
  -1
  -3
  seconds
  -2
  -6
  world didac asia 2017 - educational resources expo and conference
 • ร่วมฟังสัมมนาการประชุมทางวิชาการภายใต้แนวคิด “ทักษะสู่อนาคต-เส้นทางแห่งความท้าทาย”

 • ร่วมสร้างแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การสอนกับครูสะเต็มดีเด่น

 • เวทีสำหรับผู้ซื้อ ผู้จัดจำหน่าย และบุคคลในวงการศึกษาจาก 10 ประเทศอาเซียน

  พบผู้ผลิตจากนานาประเทศที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายมาจัดแสดง

  world didac asia 2017 - educational resources exhibition
 • TVET CONNEX

  เวทีนานาชาติเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือซึ่งกันและกัน

 • เรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพันธมิตรใหม่ๆ

  มาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนานาชาติของเราในวงการการศึกษา

“เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2017” – งานชั้นนำแห่งเอเชีย ด้านวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสื่อการสอนใหม่

งาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย” (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และสื่อการสอนใหม่ สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม ชั้นนำของอาเซียน และการประชุมผู้นำทางการศึกษา “เอเชีย เอ็ดดูเคชั่น ลีดเดอร์ ฟอรั่ม” (Asia Education Leaders Forum (AELF))/ TVET CONNEX โดยในปี 2560 ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 8 ณ ประเทศไทย

เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย เป็นหนึ่งในซีรี่ส์งาน เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยจัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยจะจัดแสดงอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสื่อการสอนใหม่ จากนานาประเทศ เพื่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร รวมทั้งประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขันในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

logo world didac asia 2017

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สื่อการสอนใหม่ @worlddidacasia

เพิ่มเพื่อน
เวลาเข้าชมงาน 09:00-17:30น
คุรุสภาฟอรั่ม

คุรุสภาฟอรัม 10-11 October 2017

aelf logo

AELF 10-12 Oct 2017

tvet connex

TVET Connex 10-12 Oct 2017

60 min future talk

60 Minutes Future Talk 10 & 12 October 2017

stem

STEM Connex 10-12 Oct 2017

สบมท

BIBB 11 Oct 2017

rmut

มทร ฟอรั่ม 11 Oct 2017

pre school education association thailand

11 October 2017

เวทีหลักที่รวบรวมคุณครูและผู้บริหารการศึกษา!

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศไทยเป็นยุทธศาสตร์ในการเข้าถึงวงการการศึกษาในอาเซียน ดังนั้น งานนี้จึงนับเป็นเวทีที่บริษัทและหน่วยงานต่างๆ จะมารวมตัวกัน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม บริการ และโซลูชัน สื่อการสอนใหม่ เพื่อการศึกษาในทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้น

ผู้เข้าร่วมชมงานและผู้เข้าร่วมสัมมนาในงานนี้ ต่างเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรการศึกษา องค์กรที่มิได้แสวงหาผลกำไร (NGO) โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน รวมถึงผู้ค้าและที่ปรึกษาจากสถาบันชั้นนำ

อย่าพลาด! 10-12 ตุลาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ

ในปีนี้ งาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย” มีกำหนดจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจอีกหนึ่งแห่งของกรุงเทพฯ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ พร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายทางการค้ากับบรรดานักธุรกิจจากต่างประเทศ เพื่อการเติบโตของท่านในอุตสาหกรรมการศึกษานานาชาติ

ร่วมชมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาล่าสุดทั้งในและต่างประเทศ

ร่วมชมเทคโนโลยี วัสุดอุปกรณ์ และสื่อการศึกษาจากนานาประเทศตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฯลฯตลอดจนการแสดงผลงานทางวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคอาเซียน

STEM education - world didac asia 2017

ห้องเสต็มศึกษา

นานาประเทศในอาเซียนต่างเห็นพ้องว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ทั้งยังช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบองค์รวม

vocational education - world didac asia 2017

ห้องอาชีวศึกษา

ภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความสำคัญในคุณภาพของทรัพยากรบุคคลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

languages world didac asia - bangkok thailand

ห้องภาษาต่างประเทศ

งานวิจัยของ ISC ชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยโรงเรียนนานาชาติจำนวน 819 โรง โดยให้การศึกษาแก่นักเรียนกว่า 307,000 คน และมีการจ้างงานบุคลากรมากถึง 32,000 คน ซึ่งรวมถึงคณาจารย์ที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

early childhood - world didac asia 2017

ห้องเด็กเล็ก

มีการคาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2017 ตลาดของเล่นเสริมทักษะทางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะขึ้นนำทวีปอเมริการเหนือ โดยจะมียอดขายเติบโตสูงถึงร้อยละ 26 ของยอดรวมทั่วโลก

โซลูชันเพื่อการศึกษา

ในปี ค.ศ. 2018 อุตสาหกรรมการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ในทวีปเอเชียจะมีมูลค่า 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะกลายเป็นตลาด e-Learning ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยประเทศสมาชิกที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด ได้แก่ เมียนมาร์ (ร้อยละ 50.2) ไทย (ร้อยละ 43.7) และมาเลเซีย (ร้อยละ 42.3) ตามลำดับ

ร่วมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านการศึกษากับเรา!

“Self-respect is the root of discipline: The sense of dignity grows with the ability to say no to oneself.” Cr. Abraham Joshua Heschel.

“วินัยสร้างคน คนสร้างชาติ” เรียนรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความรับผิดชอบอย่างสง่างาม”

ขอขอบคุณท่าน พล.ต. พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้บัญชาการสูงสุดโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ร่วมสนับสนุนและเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนอาชีวะควบคู่ไปกับการสร้างวินัยเพื่อยกระดับคุณภาพ นร อาชีวะไทยให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อวงการอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0   #เสวนาครั้งที่ 8 : 60 Mins Future Talk ตอน “เทคนิคการสร้างวินัยเพื่ออาชีวะรุ่นใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0”

Worlddidac Asia ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันสิ่งดีๆ เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวงการอาชีวศึกษาไทย แล้วพบกันที่งาน Worlddidac Asia ตุลาคมนี้ค่ะ

future thai education teacher conference

We will Visit!

ขอบคุณผุ้บริหารการศึกษาทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างเครือข่ายกับ Worlddidac Asia @งานประชุมสัมมนาวิชาการอนาคตการศึกษาไทยในยุค 4.0 อุบลราชธานี แล้วพบกันที่งานตุลาคมนี้นะคะ ^_^ #worlddidacasia2017 #tvetconnex #thailand4.0 #thaieducation

worlddidac visit

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาที่ให้เกียรติทีมงานได้ร่วมงานประชุมวิชาการวิจัย และนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 #crci2017 สร้างเครือข่ายคุณครู และร่วมประชาสัมพันธ์งาน Worlddidac Asia 2017 ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ แล้วพบกันนะคะ ^_^

tvet connex talk 6

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมเสวนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ ในงานเสวนาครั้งที่ 6 “60 Minutes Future Talk” กับหัวข้อ “ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยในยุค 4.0” ทีมงาน Worlddidac Asia ขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จ.เชียงใหม่ ที่ได้ให้เกียรติร่วมเสวนาครั้งนี้ นอกจากนั้น ภายในงานได้มีการแสดงนวัตกรรมทางการศึกษา สื่อเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนจากผู้เข้าแสดงงานสินค้าชั้นนำอีกด้วย อาทิเช่น ชุดทดสอบและอุปกรณ์ เครื่องมือ Robotic เครื่อง CNC ชุด Mechatronics สำหรับอาชีวศึกษาจาก Rudder Intergroup และ ชุดทดอบและอุปกรณ์ เครื่องมือ เช่นชุดทดสอบด้านยานยนต์ ชุดทดลองด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมสำหรับอาชีวศึกษาจาก ESSOM และ Applied Scientific Instruments สนใจข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม คลิก http://asithailand.com/   http://www.rudder.co.th และ http://www.essom.com/

tvet talk 4

ขอขอบคุณอาจารย์และผู้สนใจทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเสวนา 60 Minutes Future Talk ในครั้งที่ 4 นี้ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านได้ทำหน้าที่เพื่ออนาคตของคนอาชีวะในการเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อย่างเข้มแข็งและแข็งแรง แล้วพบกันใหม่ในงานเสวนาครั้งหน้าค่ะ ชมภาพบรรยากาศ คลิกที่นี่

world didac asia future talk

ขอขอบคุณอาจารย์และผู้สนใจทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเสวนา 60 Minutes Future Talk ในครั้งที่ 5 นี้ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านได้ทำหน้าที่เพื่ออนาคตของคนอาชีวะในการเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อย่างเข้มแข็งและแข็งแรง แล้วพบกันใหม่ในงานเสวนาครั้งหน้าค่ะ ชมภาพบรรยากาศ คลิกที่นี่

ข่าววงในเครือข่ายครูและอาจารย์

โครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Regional English Training Centres) เป็นโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีศูนย์การอบรมทั้งหมด 8 แห่งทั่วประเทศค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บนี้ค่ะ http://english.obec.go.th

“เทคนิคจากการอบรมทำให้เรามีความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะคิดสิ่งใหม่ๆ อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี” 3 อาทิตย์กับจุดเริ่มต้นของคุณครูอมรรัตน์ ทองถึง จากโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ จังหวัดสมุทรสาคร

news item
news item 4
news 5
news 6
news 7 # today
news 8 # today

เทคโนโลยีและนวัตกรรมน่าสนใจ

ร่วมชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์น่าสนใจจากผู้ผลิตชื่อดังของโลก ผ่านระบบ Digital Platform ของงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย” เพื่อเตรียมความพร้อมสัมผัสกับนวัตกรรมของจริงภายในงาน

tips product highlight
product highlight grader

vocational education product - smc international training
ferco seating
essom
fieldtech automation
gammaco
early childhood product
education it solutions products - document camera
fangcheng product highlight
vocational product - solar generation system trainer
f1 in schools
cnbm
ebidon product highlight
education it solution product - world didac bangkok
imagineering products
ASI product highlight
bosch
aksornsilp
phywe product of the month august
rudder intergroup
smart tric product
Siam Advantech
saeon product
ryoyo INTERACTIVE INTELLIGENT PANEL
tesca
stukent product highlight
imi group
fujitsu products
osellus
project lab highlight

“เวิลด์ ไดแด็ค เอเชีย” – งานแสดงสินค้าเพื่อวงการการศึกษาโดยเฉพาะ

ในปีที่ผ่านมา งาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2016” ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมฮ่องกง โดยบรรยากาศภายในงานนี้อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ๆ สำหรับวงการการศึกษา อาทิ STEM, VE, TVET Connex เป็นต้น อีกทั้งงานนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรและแขกกิติมศักดิ์ชื่อดังจากทั่วโลก

ร่วมชมวีดิทัศน์สรุปความสำเร็จของงาน “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2016”เพื่อร่วมสัมผัสบรรยากาศตลอด 3 วันที่จัดแสดงงาน