Positive

Visit Website: positive.fi

Visit Facebook Page: www.facebook.com/positivesel

Positive กลุ่มเป้าหมาย : ครู

รายละเอียดอื่น ๆ /ประเด็นสำคัญ

1. การศึกษาของครูฟินแลนด์โดยเน้นการศึกษาในเชิงบวก ทักษะทางสังคมและอารมณ์ และ character strengths

2. ผู้ฝึกสอนที่มีคุณภาพและมากประสบการณ์พร้อมพื้นฐานการปฏิบัติและการวิจัยในการศึกษา ขั้นพื้นฐานและการศึกษาพิเศษ

3. นวัตกรรมเครื่องมือดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ใช้งานง่าย

4. มีสื่อการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งหนังสือทฤษฎี การ์ด และเรื่องราวต่าง ๆ

5. มีประสบการณ์การฝึกอบรมครูในจังหวัดเชียงใหม่ สื่อบางส่วนถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้ว