เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เราได้พัฒนาระบบการฝึกอบรมที่ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ จุดแข็งของเราคือวิธีการฝึกอบรมทักษะร่วมกับการใช้งานด้านเทคนิคสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน วิธีการนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ

ลูคัส – นูเอลเป็นบริษัทผู้นำตลาดทั่วโลกในด้านระบบการฝึกอบรมทางเทคนิค ด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษ และโครงการต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 100 ประเทศ