Eduten (Mathematics Learning Platform)

Visit Website: www.eduten.com

Visit Facebook Page: www.facebook.com/EdutenOfficial

Eduten Playground เพิ่งได้รับเลือกจาก UNESCO ให้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในโลกที่ช่วยยกระดับการเรียนรู้ผ่านปัญญาประดิษฐ์ เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลอันดับ 1 ถูกสร้างใน University of Turku ซึ่งถูกจัดอับดับให้อยู่ในท๊อป 1% ของโลก ปัญญาประดิษฐ์ของ Eduten อยู่เบื้องหลังในการสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมและแตกต่างสำหรับเด็กแต่ละคน ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการพิสูจน์ผ่านงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วหลายสิบครั้งภายในช่วงเวลา 14 ปีที่ผ่านมา นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ การสังเกต แยกแยะด้วยเทคนิคที่เข้าใจได้ง่าย และการพิจารณาแต่ละส่วนย่อย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจของปัญหาทั้งหมด จาก Eduten Playground ผ่านการทำแบบฝึกหัดที่อยู่ในรูปแบบเกม มีคลังเนื้อหาของหลักสูตรคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 6 – 15 ปี (16 – 18 ปี จะมีหลักสูตรในเร็ว ๆ นี้) Eduten Playground ถูกใช้ใน 40 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีแบบฝึกหัด 150 รูปแบบ ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ ผลการวิจัยระบุว่านักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้มากกว่าเดิมถึง 8 เท่า ด้วยการเรียนรู้แบบ Active ผสมผสานกับการได้รับฟีดแบคในทันที คลังการเรียนรู้ของ Eduten Playground ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดพร้อมใช้มากกว่า 15,000 แบบ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร การเรียนการสอน และยังสามารถสร้างคอนเท้นใหม่ ๆ สำหรับวิชาอะไรก็ได้ได้อย่างง่าย นอกจาก จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กแล้ว ยังทำให้การทำงานของครูง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถปรับให้เข้ากับการทำงานของครูที่ทำอยู่เดิมแล้ว ระบบจะประเมินเพื่อตัดงานเอกสาร ที่ไม่จำเป็นออกได้เองอัตโนมัติ และจะวิเคราะห์การเรียนเพื่อให้ข้อมูลจุดแข็ง และจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างแม่นยำ สามารถติดตามความคืบหน้าของนักเรียนได้ทั้งแบบรายกลุ่ม และรายบุคคล Eduten Playground ให้บริการในประเทศไทยและสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบพร้อมส่วนลดตามประมาณจำนวนของนักเรียน