ในด้านการศึกษา ประเทศญี่ปุ่นมีศักยภาพมากมายที่ได้แบ่งปันให้กับโลกใบนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการศึกษาระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษาที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับทักษะทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม พัฒนาระเบียบวินัย และสร้างพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดี ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นมีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คุณภาพสูง มี Colleges of Technology ที่รู้จักกันในชื่อ Kosen เป็นวิทยาลัยฝึกอบรมเฉพาะทาง สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อกลุ่มอุตสาหกรรม มีการฝึกอบรม ICT ที่มีประสิทธิภาพ และโรงเรียนเอกชนพิเศษที่เรียกว่า Juku ฯลฯ

EDU-Port Japan เป็นโครงการริเริ่มของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเพื่อแนะนำการศึกษาสไตล์ญี่ปุ่นในเชิงรุกให้กับผู้บริหารการศึกษา นักการศึกษา ครู อาจารย์ ในต่างประเทศ เราหวังว่าจะได้พบกับผู้ที่สนใจการศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น!