ทีมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิร์ลไดแด็ค เอเซีย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน และให้โอกาสทีมงานเข้าไปจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานตามตารางกิจกรรมด้านล่างนี้ และอย่าพลาดเข้าร่วมชมงาน นิทรรศการสื่อการใหม่ “เวิลด์ไดแด็ค เอเซีย 2018” และเข้าฟังการประชุมผู้นำทางการศึกษา และสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ไม่มีค่าใช้จ่าย และรับประกาศนียบัตรภายในงานค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม ติตต่อ คุณสมนา 081 414 4909 หรือคุณโนรีนา 089 041 0423 ขอบคุณค่ะ

กิจกรรมปี 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ณ การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 19 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ณ การประชุมสำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2561

พิธีลงนามการจัดการแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

https://www.thairath.co.th/content/1349243

https://www.posttoday.com/pr/559697

http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/45310

https://mgronline.com/qol/detail/9610000078446

ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการประชุมวิชาการ International Symposium (ISIED) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 17-19 กรกฏาคม 2561

เวิร์คช็อป ครูดิจิทัล โกอินโน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 19 กรกฏาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการประชุม SEAMEO – Centre Directors’ Meeting วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

เวิร์คช็อป สะเต็มคอนเน็กซ์ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการประชุม 1 ปี ปฎิรูปการศึกษา เดินหน้าอย่างมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 28 มิถุนายน 2561

เวิร์คช็อป สะเต็มคอนเน็กซ์ ณ โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วันที่ 19 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการประชุมคณะผู้บริหารและกรรมการการศึกษาฝ่ายประถมแห่งประเทศไทย วันที่ 12 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการประชุม A Seminar on Development of Thailand’s Industry for Transition Towards Industry 4.0 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 7 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดงานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ครั้งที่6/2561 ณ โรงเรียนราชวินิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2561